1. Home
  2. Genealogie Castermans

De familie Castermans

De genealogie van de familie Castermans is beschreven in het boek met de gelijknamige titel. Dit boek is in 1983 uitgegeven, en is onder andere geschreven door mijn neef André Sollet. Op deze site zijn een aantal stukken uit het boek opgenomen.

wapen

De familie Castermans stamt uit Val, tegenwoordig Val-Meer, gemeente Riemst, gelegen op 12 km van Maastricht en eveneens 12 km van Tongeren. Daar leefde ca. 1400 de oudst bekende stamvader Thomas Castermans. Of hij de naam Castermans heeft aangenomen, dan wel of er vóór hem te Val naamgenoten geweest zijn, kon tot op heden niet worden vastgesteld. De betekenis van de naam Castermans is niet duidelijk. Er is wel beweerd, dat de naam "Man van Caestert" zou betekenen, doch aanwijzingen hiervoor zijn niet gevonden. Mogelijk kan men aan een oude beroepsbenaming denken.

Het verspreidingsgebied van de Castermans'en in België is af te lezen in onderstaande plattegrond. Inderdaad zien we in Belgisch en Nederlands Limburg een hoge concentratie Castermans'en.

castermans

Mijn overgrootvader Paulus Castermans, woonde in Wolder aan de Tongerseweg, de verbindingsweg tussen Tongeren en Maastricht. Hieronder is een foto van de boerderij van Paulus Castermans en Cornelia Prick aan de Tongerseweg nabij de grensovergang met België te zien. Tevens is een detail foto van de sluitsteen met daarop de initialen van Paulus Castermans en Cornelia Prick en het bouwjaar 1873 van de boerderij te zien.

boerderij
sluitsteen

Paulus Castermans werd geboren op 13-7-1849 en stierf op 5-7-1918. Hij was landbouwer-grondeigenaar van beroep, tevens koster van 1885-1918, en organist van 1867-1918. Hij trouwde op 15-6-1871 met Cornelia Prick, geb. 11-3-1852, overl. 4-11-1928.

Mijn opa Hugo Thomas Josephus Castermans, geb. 5-2-1887, overl. 19-6-1968, trouwde op 9-10-1914 met Margaretha Catharina Hubertina Rondags, geb. 24-2-1889, overl. 28-1-1927. Opa werkte bij de gemeente Maastricht en had zodoende een goed inkomen tijdens de crisis jaren, toen velen het lastig hadden. Mijn oma is jong gestorven aan ofwel de spaanse griep of aan tuberculose. Ik zelf heb beide mogelijkheden horen noemen.

hugo_castermans

Uit dit laatste huwelijk werd mijn vader Hubertus Egidius geboren op 7-3-1926, overleden op 25 april 2005. Zijn moeder stierf toen hij 9 maanden oud was. Hij is opgevoed door zijn stiefmoeder, Cecilia Meertens, en is vanaf zijn 18e gaan wonen bij zijn oudste zus, Agnes. Achtereenvolgens heeft hij vanaf jonge leeftijd gewerkt bij de Spinx, Stella horlogeglazen fabriek en de provincie Limburg. Die laatste werkgever beschouwde hij als zijn beste en heeft er dan ook graag gewerkt.

Laatst ge├╝pdatet op 2020-12-27 om 18:31:47.